Vad gör Grannstöd

Det här gör Grannstöd:
 • engagerar frivilliga deltagare som vill gör något för sin egen och andras trygghet i sitt boendeområde
 • bilen är alltid bemannad med två personer det är ett säkerhetskrav och är trevligare för våra deltagare
 • Obs-pass per bil och till fots så att Grannstöd syns, kommer utan förvarning och inte lämnar något område fritt för oönskad verksamhet
 • börjar varje körpass med telefonkontakt med POLISEN, för att få information om som eventuellt bör observeras speciellt under passet
 • gör observationer under passen rörande brott, brottsrisker och brottsförebyggande, trafikmiljö, skadegörelse, klotter, sopdumpning samt olycks- och miljörisker
 • anmäler åtgärdsbehov till polisen, kommunen och andra ansvariga. Följer upp att anmälningarna tas till vara och åtgärder blir utförda
 • sprider information under passen från lokalpolisen och kommunen om brottsförebyggande och säkerhets- och trygghetsfrämjande åtgärder i boendeområdet 
 • i samtal med boende får information om ifall något avvikande förekommer samt verkar för att alla ska engagera sig i Grannsamverkan och gärna även i Grannstöd
 • deltar i lokala möten och informerar om Grannstödsarbetet med målet att mobilisera de boende att engagera sig mot brott och för säkerhet, trygghet och trivsel
 • erbjuder fortbildnings- och informationstillfällen för Grannstödsdeltagarna
 • bistår polisen, kommunen och avtalade intressenter med ytterligare insatser i linje med Grannstöds syfte att stävja brott och främja allmän trygghet

Verksamhetens kostnader för fordon, drivmedel, mobiltelefon, trycksaker, porto m.m. finansieras delvis av kommunen och delvis med bidrag från fastighetsägare, villaägarföreningar, företag och privatpersoner.

 


Uppdaterat 2017-04-03 

 

Kontakt

Styrelsen Grannstöd Huddinge grannstodhuddinge@outlook.com