Tips och info från Polisen 

Orolig för inbrott i din bostad?
Just nu sker många bostadsinbrott i Stockholms län.
För att minska inbrotten och öka tryggheten måste vi hjälpas åt.

För att minska risken för stöld i din bostad:
     - Förvara inte dyrbara smycken och stora kontantsummor hemma.
 
Brottsförebyggande tips som försvårar för tjuven:
     - Se över dina fönster- och dörrlås.
     - Märk/fotografera/registrera dina värdeföremål.
     - Var vaksam på okända personer i bostadsområdet.
     - Meddela dina grannar när du är bortrest.
     - Be någon ta in din post eller ta bort den så att den inte är synlig från
       brevinkastet.
     - Ha timer på lampor så att de tänds och släcks oregelbundet.
     - Ha timer på radion så att den går igång med oregelbundna mellanrum.
     - Tala inte in på telefonsvararen att du är bortrest.
     - Skriv inte i sociala medier (blogg, Facebook, Twitter) att du är bortrest.
     - Vidarekoppla telefonen.

Grannsamverkan förebygger inbrott
     - Finns det inte i ditt bostadsområde, prata med dina grannar och vänd er till 
       närpolisen.

Du som bor i villa och reser bort, be någon om hjälp med att:
     - Klippa gräsmattan.
     - Skotta snö eller gör fotspår i snön.
     - Slänga sopor i din soptunna.
     - Parkera sin bil på din uppfart ibland.
     - Häng tvätt på din torkställning.
Allt detta för att ditt hem ska se bebott ut och inte locka tjuven att göra inbrott.

Det här kan du också göra:
      - Ha ytterbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid entré- och 
        altandörrar.
      - Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att tjuvar inte kan använda
        dem för att göra inbrott.
      - Förvara stegar inomhus eller lås fast dem så de inte kan användas för att nå
        olåsta eller öppna fönster i ditt eller din grannes hus. Be dina grannar att göra
        samma sak.
 
Uppdaterat 2015-09-15

Kontakt

Styrelsen Grannstöd Huddinge grannstodhuddinge@outlook.com